Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Valmöte 2023

Vid föreningens valmöte behandlas följande ärenden

 1. mötet öppnas
 2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 3. mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
 4. föredragningslistan för mötet godkänns
 5. verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek fastställs
 6. val av styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar i stället för de som är i tur att avgå
 7. val av kommittéer och utskott
 8. val av en verksamhetsgranskare och hens suppleant
 9. föreningens samtliga policydokument som fastställts av styrelsen presenteras för mötet
 10. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden. Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens årsmöte eller valmöte skall han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.
 11. Efter förhandlingarna fikar vi och diskuterar kommande säsongs tävlingar och aktiviteter.

Directions

Kyrkoby, Eckerö 22270, Åland

Phone

+358 457 00 46532

E-mail

info@eckerogolf.ax

Course

Guests

Kyrkoby gk / Medlem

Select language

Sign in to Golfbox

©2024 Eckerö Golf Ab, Kyrkoby, Eckerö 22270, Åland